Ercros augmenta un 76,5% el dividend

Convocada la junta d'accionistes pel 16-06-2023

Barcelona,

El consell d'administració d'Ercros ha proposat a la junta d'accionistes el pagament d'un dividend de 15 cèntims d'euros per acció, un 76,5% més gran que el satisfet en l'exercici anterior (de 8,5 cèntims) i el més elevat que han percebut mai els accionistes d'Ercros. L'import destinat a pagar el dividend puja a 13,72 milions d'euros i, en cas d'aprovar-se, es farà efectiu el 28 de juny.

També en el marc de la retribució a l'accionista, el consell proposa a la junta una reducció del 5,34% del capital social, mitjançant l'amortització de 5,16 milions d'accions pròpies, la compra de les quals ha suposat un desemborsament de 18,76 milions d'euros. D'acceptar-se aquesta proposta, el capital social d'Ercros quedarà fixat en 27,43 milions euros i estarà representat per 91,44 milions d'accions.

Entre dividend i amortització d'accions, si la junta ho aprova i en compliment de la política de retribució a l'accionista per al 2022, Ercros desemborsarà un total de 32,48 milions d'euros. Aquest import suposa un 50% dels 64,97 milions de benefici que la Societat va obtenir el 2022, del qual un 28,9% s'ha destinat a recomprar accions pròpies i un 21,1% es destinarà a pagar el dividend.