Ercros destina el 40% del benefici als seus accionistes

i anticipa una ràpida recuperació de l'actual cicle descendent del sector químic

Barcelona,
Vista de la junta d'accionistes d'Ercros
Vista de la junta d'accionistes

La junta general ordinària d'accionistes d'Ercros, que s'ha celebrat avui a Barcelona, ha aprovat totes les propostes d'acord que conté l'ordre del dia, entre les quals destaquen les mesures de retribució a l'accionista, amb un import total de 18 milions d'euros, que equival al 40% del benefici de 2018, que és el percentatge màxim que preveu la política de retribució a l'accionista per a aquest exercici. En els últims tres anys, Ercros haurà desemborsat 47 milions d'euros per retribuir l'accionista i haurà reduït el seu capital social en més de 9 milions d'accions, la qual cosa suposa una reducció del 8% del capital inicial.

Així mateix s’han aprovat els comptes anuals i l'informe de gestió de l'exercici 2018. El president d'Ercros, Antoni Zabalza, ha assenyalat que 2018 va ser en el seu conjunt un any positiu gràcies a l'excel·lent comportament de la seva primera meitat. Va ser també l'any en què es va executar el canvi de tecnologia en la producció de clor-sosa, l'ampliació de la capacitat de diverses plantes productives, i una substancial reorganització de tota la companyia, que va suposar el canvi d'ubicació de 150 empleats i un rejoveniment significatiu de la plantilla. I tot això, ha assenyalat Zabalza, “ho hem aconseguit sense alteracions significatives en l'operativa de la companyia i alhora que obteníem un benefici de 45 milions d'euros, superior en un 1% al de l'exercici anterior”.

Segons Zabalza, Ercros està en aquests moments en una fase descendent del cicle químic, que es va iniciar després del primer semestre de 2018, causat –malgrat el manteniment de les vendes– per l'erosió dels marges dels principals productes, que es van veure afectats pel descens dels seus preus de venda i per un augment significatiu dels costos variables de producció.

No obstant això, per Zabalza, “2019 pot ser un any especial”. Ha reconegut que “la primera meitat d'enguany pertany a la fase descendent del cicle” però assenyala que “la segona meitat no ha de repetir la configuració adversa de preus de 2018”. Més aviat al contrari, ha apuntat que el preu de la sosa dóna senyals de repuntar una altra vegada i que el preu de l'electricitat i el preu de l'EDC estaran més baixos que l'any passat. Un altre factor positiu, al que dóna molta importància, és la disponibilitat a la fàbrica de Vila-seca d'un nou electrolitzador, que augmentarà en 26.000 t/a la capacitat de producció de clor-sosa i “elevarà el marge de la companyia”.

Per al president d'Ercros, “la fase descendent de l'actual cicle químic pot tocar terra a finals de 2019 o a principis de 2020. No estem parlant d'una crisi; sinó d'una fase descendent del cicle, d'una pausa que una vegada conclosa hauria de portar una altra vegada a recuperar la tendència estructural del sector químic”.

De cara al futur ha assegurat que, a nivell mundial, “en el mitjà i llarg termini, per causa de l'ajust tecnològic en la producció de clor-sosa, el creixement de la demanda anirà per davant del de l'oferta i els marges tornaran a créixer”. Segons Zabalza, “Hem realitzat les inversions adequades per incrementar els nostres volums de producció, de manera que la recuperació cíclica ens permeti assolir nivells de rendibilitat en línia o superiors als vistos recentment. Precisament per això hem estant preparant a la companyia”.

Han concorregut a la junta 7.315 accionistes titulars de 78.974.341 accions, que representen el 73,208% del capital subscrit.