Ercros informa de la compra de 165.620 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 17 i el 23 d’abril de 2020, ha portat a terme la compra de 165.620 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 3.944.584 accions en autocartera (3,76 %).