Ercros informa de la compra de 403.000 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període entre el 24 de març i l'1 d'abril de 2020, ha portat a terme la compra de 403.000 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 3.296.964 accions en autocartera (3,14 %).