Ercros informa de la compra de 558.743 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període entre el 13 i el 23 de març de 2020, ha portat a terme la compra de 558.743 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 2.893.964 accions en autocartera (2,76 %).