Ercros informa de la compra de 75.500 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 4 i el 12 de juliol del 2022, ha dut a terme la compra de 75.500 accions pròpies, segons el desglossament següent:

<iframe title="13-07-2022 CAT" aria-label="Tabla" id="datawrapper-chart-y6WJR" src="https://datawrapper.dwcdn.net/y6WJR/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="330" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void 0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in e.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrapper-height"][a]+"px"}}}))}();
</script>

Actualment, la Societat té un total de 4.524.548 accions pròpies representatives del 4,48% del capital social, 4.372.048 (4,33%) de les quals corresponen a accions en procés d'amortització després de l'execució de l'acord de reducció de capital aprovat per la junta general d'accionistes de 10 de juny de 2022, i 152.500 (0,15%) corresponen a les accions adquirides en el marc del setè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar a càrrec del pay-out de 2022.

Fes clic en el següent document per veure el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.