Ercros informa de la compra de 75.731 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 5 i el 13 de febrer de 2019, ha portat a terme la compra de 75.731 accions pròpies.

En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 13 de febrer de 2019, la Societat ha adquirit 1.466.533 accions pròpies. En l'actualitat, la Societat posseeix 1.919.641 accions en autocartera (1,78 %).