Ercros informa de la compra de 77.000 accions pròpies

Barcelona,

Ercros ha adquirit del 23 de juny i l'1 de juliol 77.000 accions pròpies representatives del 0,08 % del capital social. El desglossament d'aquestes compres és el següent:

<iframe title="04-07-2022 CAT" aria-label="Table" id="datawrapper-chart-LbL44" src="https://datawrapper.dwcdn.net/LbL44/1/" scrolling="no" frameborder="0" style="width: 0; min-width: 100% !important; border: none;" height="330" data-external="1"></iframe><script type="text/javascript">!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(e){if(void 0!==e.data["datawrapper-height"]){var t=document.querySelectorAll("iframe");for(var a in e.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r<t.length;r++){if(t[r].contentWindow===e.source)t[r].style.height=e.data["datawrapper-height"][a]+"px"}}}))}();
</script>

El 22 de juny del 2022 va finalitzar el sisè programa de recompra d'accions pròpies. A aquesta data, la Societat posseïa 4.372.048 accions en autocartera (4,33%) que estan en procés de ser amortitzades en execució de l'acord de reducció de capital aprovat per la junta general d'accionistes celebrada el 10 de juny de 2022.

El 23 de juny de 2022 la Societat ha iniciat el setè programa de recompra d'accions pròpies per a la seva amortització amb càrrec al pay-out de 2022.

Fes clic en el següent document per veure el detall de les operacions realitzades entre el 23 de juny i l'1 de juliol.