Ercros informa de la compra de 84.000 accions pròpies

Barcelona,

Barcelona, 16 de gener de 2019. - La Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 7 i el 15 de gener de 2019, ha portat a terme la compra de 84.000 accions pròpies.

En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 15 de gener de 2019, la Societat ha adquirit 1.222.802 accions pròpies. En l'actualitat, la Societat posseeix 1.675.910 accions en autocartera (1,55 %).