Ercros informa de la compra de 934.553 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 3 i l’11 de març de 2020, ha portat a terme la compra de 934.553 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 2.164.221 accions en autocartera (2,06 %).