Ercros informa de la compra de 99.030 accions pròpies

Barcelona,

La Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 6 i el 14 de desembre de 2018, ha portat a terme la compra de 99.030 accions pròpies.

En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 14 de desembre de 2018, la Societat ha adquirit 1.061.299 accions pròpies. En l'actualitat, la Societat posseeix 1.514.407 accions en autocartera (1,40 %).