Ercros manté la retribució a l’accionista prevista

Barcelona,

El consell d’administració d’Ercros ha proposat a la junta general ordinària l’aprovació d’una retribució per als accionistes per un import total de 13,99 milions d’euros, que suposa un payout del 45% del benefici consolidat de 2019. Així mateix, el consell proposa a la junta la reelecció de quatre consellers i el nomenament d’un de nou.

La junta està previst que se celebri, amb molta probabilitat, de forma telemàtica el 5 de juny, en segona convocatòria.

En compliment amb la política de retribució a l’accionista d’Ercros per al període 2017-2020, el consell d’administració ha acordat proposar a la junta d’accionistes el pagament d’un dividend de 0,05 euros/acció amb càrrec a l’exercici 2019, a pagar el 17 de juny de 2020, l’import del qual és de 5,25 milions d’euros i representa un desemborsament del 17% del benefici consolidat obtingut el 2019.

En el marc d’aquesta política, Ercros ha comprat 3,95 milions d’accions pròpies, per un valor de 8,74 milions d’euros, que representa un desemborsament del 28% del benefici de 2019. Per amortitzar aquestes accions, el consell d’administració proposa a la junta l’aprovació d’una reducció de capital d’1,18 milions d’euros, equivalent al valor nominal (0,30 euros/acció) de les accions que posseeix en autocartera. En cas d’aprovar aquesta proposta, el capital social d’Ercros es veuria disminuït en un 3,8% i estaria compost per 100,97 milions d’accions, per un import de 30,29 milions d’euros.

El consell ha proposat a la junta la reelecció d’Antonio Zabalza Martí, actual president i conseller delegat d’Ercros, com a conseller executiu; de Lourdes Vega Fernández, com a consellera independent; i de Laureano Roldán Aguilar i Eduardo Sánchez Morrondo, com a consellers externs. Així mateix proposa el nomenament de l’accionista significatiu, Joan Casas Galofré, com a conseller dominical. D’aprovar-se aquestes propostes, el nombre de membres del consell quedaria establert en sis.

L’informe justificatiu del consell sobre aquestes propostes de reelecció i nomenament, que conté el detall dels currículum dels candidats proposats, així com la informació de la resta dels punts de l’ordre del dia de la junta i la documentació preceptiva sobre la junta estan disponibles a la pàgina web corporativa (www.ercros.es).