Ercros obté la màxima distinció del rating EcoVadis

El segell Platinum situa Ercros entre l’1% de les empreses millor classificades

Barcelona,

Ercros ha obtingut 81 punts sobre els 100 possibles al rating EcoVadis, fet que l’ha permès rebre, per segon any consecutiu, el reconeixement Platinum que la situa en l’1% amb millor classificació entre les 75.000 empreses avaluades.

El rating internacional EcoVadis té per objectiu avaluar les pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les empreses.

En la classificació de 2020, Ercros ha millorat en quatre punts la classificació de l’exercici
anterior, destacant els apartats de medi ambient i de pràctiques laborals i drets humans.
El compromís d’Ercros amb les bones pràctiques en ASG es materialitza, entre altres actuacions, amb la seva adhesió voluntària als programes Global Compact, promogut per l’ONU, i Responsible Care, impulsat pel sector químic mundial, i al codi de bon govern de les empreses cotitzades, aprovat per la CNMV.

Ercros té implantat un sistema de gestió de la sostenibilitat basat en el compliment de normes de reconeixement internacional. Els centres d’Ercros tenen acreditada la seva gestió ambiental segons les normes ISO 14001, ISO 14064 i ISO 50001; la seva gestió de la qualitat, segons la norma ISO 9001; i la seva gestió de prevenció i salut laboral, segons la norma ISO 45001. Anualment, una empresa independent certifica la renovació dels citats estàndards.