Fernando Burgueño, nou director de la fàbrica de Cerdanyola d'Ercros

Cerdanyola,

Fernando Burgueño Iglesias ha estat nomenat, amb efectes del 2 d'octubre, director de la fàbrica d'Ercros a Cerdanyola, en substitució de Ramón Jané Pañella, que passa a ser director industrial adjunt de la divisió de química intermèdia.

Fernando Burgueño és Llicenciat en Química per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ha realitzat un Màster en prevenció de riscos laborals a l'Institut Europeu de Salut i Benestar Social i un Màster en direcció de seguretat a la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED).

La seva incorporació a Ercros es va produir l'any 2000, quan va ser nomenat subdirector de la fàbrica d'Aragonesas Delsa de les Franqueses del Vallès; posteriorment, des del 2003, va treballar com a cap de prevenció al complex de Tarragona, primer de la mà d'Aragonesas i, després, des del 2005, d'Ercros. El seu últim lloc abans del present nomenament ha estat el de cap d'operacions de la fàbrica de Vila-seca I.

Ramon Jané va ser nomenat director de la fàbrica de Cerdanyola l'1 de setembre del 2020. Amb anterioritat havia exercit el càrrec de cap de laboratori, desenvolupament i assistència tècnica de l’esmentada fàbrica.

La fàbrica d'Ercros a Cerdanyola està integrada en la divisió de química intermèdia i la seva plantilla és de prop de 100 persones. El 2022 va assolir unes vendes de 25 milions d'euros, el 90% de les quals es va destinar a l'exportació. Aquesta fàbrica està centrada en la producció, a mida dels clients, de més de 250 tipus de compostos per emmotllar, un material termoestable que serveix per fabricar material elèctric (interruptors i endolls); tapes i seients de sanitaris, i accessoris per al lavabo; vaixelles i safates; taps per a la indústria cosmètica i de perfumeria; botons; boles de billar; etc.