Les pràctiques ASG d'Ercros obtenen la màxima distinció al rating EcoVadis

Barcelona,

Ercros ha obtingut 84 punts sobre els 100 possibles al rating internacional EcoVadis, que avalua les pràctiques ASG (ambientals, socials i de governança) de les empreses. Aquest resultat situa Ercros en l'1% amb millor classificació de les 20.000 companyies analitzades, fet que li ha permès rebre, per tercer any consecutiu, el reconeixement Platinum.

Ercros ha millorat tres punts respecte de la qualificació de l'exercici anterior i ha destacat als apartats de medi ambient (90 punts sobre 100) i pràctiques laborals i drets humans (90 sobre 100). A més, ha pujat 10 punts la seva qualificació als apartats d'ètica (80 sobre 100) i compres sostenibles (60 sobre 100). Cal destacar que els resultats d'Ercros en aquestes matèries estan molt per sobre de la mitjana de les empreses del sector. Així mateix,

EcoVadis ha assenyalat 148 punts forts de l'exercici en sostenibilitat d'Ercros, entre els quals destaquen: el compromís de l'empresa per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, les polítiques exhaustives en les qüestions mediambientals, la millora de la seva eficiència energètica mitjançant actualitzacions tecnològiques, l'existència de polítiques laborals que cobreixen tots els aspectes de protecció i desenvolupament de la plantilla, l’abast de les accions d'ètica empresarial en totes les operacions i la implementació de polítiques d'aprovisionament sostenible respecte a factors socials i mediambientals.