Ercros ha renovat el contracte de subministrament de clor amb el client principal d'aquest producte

Activitat de la companyia
Barcelona

Ercros ha prolongat fins a finals del 2022 el contracte de subministrament de clor que manté amb el principal client d'aquest producte. Aquest clor serà subministrat per canonada des de la fàbrica de Vila-seca I (Tarragona).

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.