Presentació del Pla 3D

Activitat de la companyia
Barcelona

La presentació del Pla 3D descriu cadascuna de les actuacions estratègiques previstes per Ercros per al període 2021-2025, així com l'import de les inversions requerides per dur-les a terme.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.