Una gestió energètica sostenible

Les fàbriques d'Almussafes, Aranjuez, Sabiñánigo, Tarragona, Tortosa, Vila-seca I i Vila-seca II defineixen el seu sistema de gestió energètica segons la norma UNE–EN–ISO 50001:2018. La resta dels centres de producció d'Ercros està en procés d'acreditar-se segons aquesta norma i preveiem que pròximament rebin aquesta certificació.

L'objectiu d'aquesta norma és permetre una millora contínua de l'eficiència energètica, la seguretat energètica, la utilització d'energia i el consum energètic. La certificació del seu compliment es renova cada tres anys, després de sotmetre's a una auditoria per part d'una empresa certificadora externa.

Les certificacions vigents han estat expedides per Aenor Internacional (l'associació espanyola de normalització i certificació) i per IQNet (l'entitat certificadora d'àmbit internacional que agrupa els principals organismes certificadors de diferents països).

Instal·lacions per a l'aprofitament de l'energia residual
Aprofitament d'energia residual en la planta de pentaeritritol

Certificats ISO 50001 de les fàbriques acreditades

Almussafes

GE-2022/0041 (en castellà)

Almussafes

ES-GE-2022/0041 (en anglès)

Aranjuez

GE-2023/0090 (en castellà)

Aranjuez

ES-GE-2023/0090 (en anglès)

Complex de Tarragona

GE-2013/0016 (en castellà)

Complex de Tarragona

ES-GE-2013/0016 (en anglès)

Sabiñanigo

GE-2014/0013 (en castellà)

Sabiñánigo

ES-GE-2014/0013 (en anglès)

Tortosa

GE-2022/0039 (en castellà)

Tortosa

ES-GE-2022/0039 (en anglès)